A tymczasem w klasie 6️⃣ – język reklamy ®️, techniki perswazyjne i retoryczne 🗨️, plakaty reklamowe 🗣️

❓Jak najlepiej przedstawić produkt? 💼

❓Jak dotrzeć do odbiorcy?

❓Do kogo adresować daną kampanię? 👨‍👩‍👦‍👦

❓Jakiego języka używać?

❓Jak formułować treść? ✍️📝

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.