STREFA UCZNIA

Szkoła Podstawowa EduSpektrum to miejsce, w którym uczeń czuje się bezpiecznie, będąc otoczony troską, życzliwością i wsparciem. To miejsce, w którym dziecko rozwija się emocjonalnie, fizycznie, edukacyjnie oraz nabywa wielu umiejętności. Kształtuje tu też kompetencje przyszłości: kreatywność, umiejętność współpracy, samodzielność, odpowiedzialność za zadania, krytyczne myślenie, otwartość i elastyczność w działaniu.f

Dwujęzyczność

Każdy uczeń już od klasy pierwszej intensywnie uczy się języka angielskiego, nie tylko narzędziowego, ale również zgodnie z założeniami CLIL (Content and Language Integrated Learning) uczy się w języku angielskim science, art oraz poznaje kulturowo i literacko kraje anglojęzyczne.

W klasach IV-VIII uczeń dodatkowo poznaje anglojęzyczne zwroty, nazewnictwo specjalistyczne w czasie zajęć z przedmiotów prowadzonych bilingwalnie.  Dzięki temu ma otwarte drzwi do materiałów anglojęzycznych   z danych dziedzin.

Tutoring

W klasach IV-VIII uczniowie po pierwszym semestrze wybierają tutora, który pracując z uczniem indywidualnie w czasie regularnych spotkań wspiera go w wyborach, pomaga przezwyciężyć trudności, pracuje coachingowo, aby wyznaczać sobie cele i konsekwentnie do nich dążyć.

W klasach I-III tutorem jest wychowawca, który jest najbliżej dziecka i z nim pracuje.

Opieka psychologa i pedagoga

Dobrostan emocjonalny, psychiczny i fizyczny ucznia to fundament do budowania ścieżki rozwoju. Aby osiągać sukcesy trzeba być w dobrej formie. A oto dbają psycholog i pedagog każdego dnia.

Sport

W tej dziedzinie współpracujemy ze Spektrum Sportu, naszym partnerem. Celem zajęć jest przede wszystkim poprawienie kondycji i korekta postawy uczniów po ograniczeniu ruchu spowodowanym pandemią. Każdego dnia odbywają się zajęcia wychowania fizycznego w ramach lekcji. Po lekcjach oferujemy uczniom zajęcia z tenisa, badmintona, jogi, gimnastyki, akrobatyki czy korektywy.

Projekty i wyjazdy

W każdym roku uczniowie uczestniczą w tygodniowym wyjeździe – zielona szkoła, gdzie szybko przekonują się, że uczyć można się wszędzie i każde miejsce, wydarzenie, może być pretekstem do nauki.

Starsi uczniowie uczestniczą w projektach międzynarodowych, aby doświadczać swoich umiejętności, aby rozwijać się językowo, naukowo i społecznie. Aby świat stał dla nich otworem.

Uczymy jak się uczyć

Uczniowie są przeszkoleni w różnych formach, metodach pracy, które wspierają proces uczenia się: myślografia, mapy myśli, techniki pamięci, organizowanie i zarządzanie czasem, system powtórek, umiejętność przetwarzania i interpretacji złożonych informacji.

Nauczanie Zdalne

Zdalna edukacja to lekcje on line, konsultacje, ale również budowanie odpowiedzialności uczniów za własny proces uczenia się – samodzielność w dochodzeniu do rozwiązania, wybór, refleksja uczniowska i współpraca z nauczycielem, a przede wszystkim relacja, o którą dbamy dzięki opiece tutorskiej. Kadra EduSpektrum jest w pełni przygotowana do prowadzenia zajęć on line. Szkoła jest gotowa prowadzić zajęcia online w GC Google Classroom, gwarantując bezpośredni kontakt z uczniami, indywidualne podejście, konsultacje i stałe wsparcie dla uczniów. Dzięki temu uczniowie mają plan zajęć na każdy dzień, uczestniczą w lekcjach online w pełni zaangażowani, są zaopiekowani i mają bardzo jasne zadania, które są w stanie przeprowadzić sami, bez dodatkowego angażowania rodziców. Szkoła jest gotowa na sytuację zdalnego nauczania wymuszoną przez COVID od 1 września jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Edukacja domowa

Rodzicu, jeżeli chcesz wesprzeć swoje dziecko w edukacji domowej, oferujemy również lekcje on line w wielu pakietach, które dostosowujemy do Twoich potrzeb.