ZERÓWKA W EDUSPEKTRUM


Zerówka w naszej szkole to stopniowe i łagodne wprowadzenie w świat edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci 5. i 6. letnich. Nasz autorski program wspomaga dzieci w rozwoju w sferach: ruchowej, językowej, społecznej, emocjonalnej i poznawczej.

Wyprawka do zerówki

1. Rozwój ruchowy

To program zajęć z wychowania fizycznego prowadzony przez nauczyciela specjalistę, realizujący treści wspomagające rozwój motoryki dużej i sprawności ogólnej, zintegrowany z podstawą programową. Umożliwia nam to duża sala gimnastyczna zlokalizowana w naszym budynku, wyposażona w przebieralnie oraz sprzęt sportowy, jak też dziedziniec szkolny.

2. Rozwój artystyczny

 Zajęcia muzyczno-rytmiczne i umuzykalniające prowadzone przez nauczyciela rytmiki i muzyki. Szkolne zajęcia plastyczne rozwijają dziecięcą kreatywność oraz pozwalają na ekspresję twórczą.

3. Rozwój językowy

Obejmuje naukę języka angielskiego w wymiarze 5 lekcji tygodniowo.

4. Rozwój emocjonalny i społeczny

Wspierają grupowe zajęcia treningu umiejętności społecznych prowadzone przez specjalistę.

5. Edukacja przyrodnicza

 Obejmuje edukację plenerową – ZIELONE LEKCJE oraz wycieczki, w tym przyrodnicze spacery edukacyjne.

5. Nabywanie kompetencji cyfrowych 

Nabywanie kompetencji cyfrowych realizowane jest na zajęciach informatycznych z użyciem programów i platform dla edukacji przedszkolnej.