ZERÓWKA W EDUSPEKTRUM


Zerówka w naszej szkole to stopniowe i łagodne wprowadzenie w świat edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci 5. i 6. letnich. Nasz autorski program wspomaga dzieci w rozwoju w sferach: ruchowej, językowej, społecznej, emocjonalnej i poznawczej.

Zerówka w EduSpektrum to:

Wyprawka do zerówki

1. Rozwój ruchowy

To program zajęć z wychowania fizycznego prowadzony przez nauczyciela specjalistę, realizujący treści wspomagające rozwój motoryki dużej i sprawności ogólnej, zintegrowany z podstawą programową. Umożliwia nam to duża sala gimnastyczna zlokalizowana w naszym budynku, wyposażona w przebieralnie oraz sprzęt sportowy, jak też dziedziniec szkolny.

2. Rozwój artystyczny

 Zajęcia muzyczno-rytmiczne i umuzykalniające prowadzone przez nauczyciela rytmiki i muzyki. Szkolne zajęcia plastyczne rozwijają dziecięcą kreatywność oraz pozwalają na ekspresję twórczą.

3. Rozwój językowy

Obejmuje naukę języka angielskiego w wymiarze 5 lekcji tygodniowo.

4. Rozwój emocjonalny i społeczny

Wspierają grupowe zajęcia treningu umiejętności społecznych prowadzone przez specjalistę.

5. Edukacja przyrodnicza

 Obejmuje edukację plenerową – ZIELONE LEKCJE oraz wycieczki, w tym przyrodnicze spacery edukacyjne.

5. Nabywanie kompetencji cyfrowych 

Nabywanie kompetencji cyfrowych realizowane jest na zajęciach informatycznych z użyciem programów i platform dla edukacji przedszkolnej.

Za co i ile płacimy w oddziale zerowym w EduSpektrum:

Wpisowe: 1000 zł

Płatne jednorazowo w ciągu 7 dni od podpisania umowy rocznej. Uwaga! Wpisowe za drugie dziecko obojga tych samych rodziców wynosi 50% wymaganej kwoty, trzecie – 25%, a za kolejne nie ma tej opłaty. Umowa zawarta jest na jeden rok. Rodzice, którzy zapiszą dziecko do pierwszej klasy dopłacą 1000 zł wpisowego do szkoły.

Czesne: 1400 zł

Płatne od września do sierpnia – 12 miesięcy, z góry, do dnia 10-go danego miesiąca. Na drugie i kolejne dzieci: 10 % zniżki - obowiązuje w przypadku, gdy więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców uczy się aktualnie w szkole.
Pupils who do not speak Polish receive English and Polish-language support, than tuition is 1800 PLN per month.

Opłata rekrutacyjna: 150 zł

Jednorazowa, płatna przy zapisie dziecka na listę kandydatów.
Wysokość jednakowa dla klas 0-8.

Obiad pełny - 19,00 zł

Opłata za pojedyncze drugie danie 15zł, opłata za samą zupę 5zł. Można precyzyjnie wskazać dni, w które dziecko ma zjeść drugie danie. Odwołanie obiadu jest możliwe do godziny 9.00. Rozliczenia z tego tytułu sekretariat wykonuje w rytmie miesięcznym.

Ubezpieczenie: ok. 50 zł

O ile rodzice wyrażą taką wolę.

Dane do wpłat:

FASTOS sp z o o
ul. Orłów Piastowskich 60A
02-496 Warszawa 
NIP: 5222954889
Numer rachunku bankowego: 31892310210104296020010012