Rusza Rekrutacja

Czekamy na Ciebie!

Zaczynamy rekrutację do wszystkich klas szkoły podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem klas: 0,4,5,7.

Rekrutacja uzupełniająca do klas: 1,2,3,6,8.

Rekrutacja to spotkanie, w którego czasie opowiadając o założeniach szkoły, chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o uczniu, aby od pierwszego dnia szkoły móc w pełni wziąć odpowiedzialność za jego rozwój. Możesz również do nas zadzwonić.

Jesteśmy do dyspozycji:

Pon – Pt: 9:00-14:00

Serdecznie zapraszamy!

+48 519 365 465
sekretariat@eduspektrum.pl

Rekrutacja do klas 0 - 8

w roku szkolnym 2023/24

25.01.2023 r., godz. 18.30

Zebranie informacyjne dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej szkoły w roku szkolnym 2023/24.

28.02.2023 r., godz. 18.30

Zebranie informacyjne dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej szkoły w roku szkolnym 2023/24.

22.03.2023 r., godz. 18.30

Zebranie informacyjne dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej szkoły w roku szkolnym 2023/24.

Za co i ile płacimy w EduSpektrum

Czesne: 1400 zł

Płatne od września do sierpnia – 12 miesięcy, z góry, do dnia 10-go danego miesiąca. Na drugie i kolejne dzieci: 10 % zniżki - obowiązuje w przypadku, gdy więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców uczy się aktualnie w szkole.
Pupils who do not speak Polish receive English and Polish-language support, than tuition is 1800 PLN per month.

Wpisowe: 2000 zł

Płatne jednorazowo lub w dwóch miesięcznych ratach, przy zapisie dziecka. Uwaga! Wpisowe za drugie dziecko obojga tych samych rodziców wynosi 50% wymaganej kwoty, trzecie – 25%, a za kolejne nie ma tej opłaty.

Opłata rekrutacyjna: 150 zł

Jednorazowa, płatna przy zapisie dziecka na listę kandydatów.
Wysokość jednakowa dla klas 1-8.

Obiad pełny - 17,00 zł

Opłata za pojedyncze drugie danie 15zł, opłata za samą zupę 5zł. Można precyzyjnie wskazać dni, w które dziecko ma zjeść drugie danie. Odwołanie obiadu jest możliwe do godziny 9.00. Rozliczenia z tego tytułu sekretariat wykonuje w rytmie miesięcznym.

Ubezpieczenie: ok. 50 zł

O ile rodzice wyrażą taką wolę.

Dane do wpłat:

FASTOS sp z o o
ul. Orłów Piastowskich 60A
02-496 Warszawa 
NIP: 5222954889
Numer rachunku bankowego: 31892310210104296020010012

W ramach czesnego opłacimy za:

 • zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne – koła zainteresowań prowadzone przez naszych nauczycieli

 • warsztaty dla uczniów i rodziców

 • konsultacje

 • opieka pedagogiczna i psychologiczna

 • zajęcia z logopedą

 • basen - nauka pływania i transport

 • opieka świetlicowa w godzinach od 7.00 do 18.00

 • opieka tutorska

Nasza oferta edukacyjna opiera się na zainteresowaniach, potrzebach i oczekiwaniach dzieci, odwołuje się do ich doświadczeń, przygotowuje do życia w zmieniających się warunkach i sytuacjach.

Marzeniem każdego rodzica i każdego dobrego nauczyciela jest to, aby samopoczucie dziecka stojącego u progu szkolnej edukacji było jak najlepsze, a jego wszelkie talenty i umiejętności były rozwijane i doskonalone. Dbamy, aby w naszej szkole tak właśnie się działo.

Harmonogram rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Podanie o przyjęcie do szkoły

Kwestionariusz osobowy ucznia

Karta zgłoszenia do świetlicy

Deklaracja językowa

Wyprawka klas 1-3

Wyprawka dla zerówki

Wyprawka na plastykę

Podręczniki

Oferujemy:

 • Bardzo wysoki poziom nauczania na podbudowie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, poszerzony o dodatkowe zajęcia z przedmiotów obowiązkowych, np. matematyki, języków obcych, informatyki, sportu

 • Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna

 • Nauka dwóch języków obcych od klasy I - język angielski, niemiecki lub hiszpański (do wyboru)

 • 4 godziny języka angielskiego w tygodniu , a od klasy IV w grupach zaawansowania oraz 1 godzina w tygodniu z native speakerem i 2 godziny tygodniowo z CLIL

 • Religia/etyka – lekcje do wyboru

 • Indywidualne konsultacje wspierające

 • Zajęcia wychowania fizycznego na basenie Wodne Piaski w Legionowie

 • Zajęcia z programowania, kodowania i robotyki

 • Trening umiejętności społecznych

 • Koła zainteresowań sprzyjające rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu dziecka: e-learning i edukacja online na szkolnej platformie internetowej

 • Korzystanie z zajęć kompensacyjno - korekcyjnych oraz terapii pedagogicznej prowadzonych przez wykwalifikowanego terapeutę

 • Wyjazdy na wycieczki krajowe i zagraniczne

 • Coroczny wyjazd na "zieloną szkołę"

 • Możliwość udziału w wypoczynku letnim i zimowym

 • Udział w życiu kulturalnym - spektakle teatralne, wystawy, koncerty, lekcje muzealne

 • Możliwość korzystania z obiadów

 • Opieka świetlicowa w godzinach 7.00 – 18.00

Dobra edukacja, oparta na relacji, jest bezcenna, ale część rzeczy można wycenić.

I to wszystko tylko za 1400 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy

Formularz zgłoszeniowy